Sportvereniging Fier: sporten voor de hele familie!

Welkom bij Sportvereniging Fier. We zijn een gezellige vereniging met ruim 400 leden, waar plezier in bewegen voorop staat. Bij ons vind je een breed aanbod van verschillende sporten voor de hele familie, we zijn een zogenaamde omnivereniging. Je kunt bij ons turnen, badmintonnen, volleyballen (dames) en voor de senioren is er Fier in Beweging. Voor wie wil bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de recreatieve competitie van de desbetreffende sport. 
 
Onze thuisbasis ligt in Princenhage in Breda, maar er worden ook lessen aangeboden in de wijken Heuvel en Zandberg. Op de pagina locaties vind je terug waar, welke lessen gegeven worden. 
 

Lid worden

Mededelingen

28-11-2021

Met ingang van zondag 28 november 2021 blijven alle sportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur verplicht dicht. Wat betekent dit voor onze verschillende afdelingen? 

Turnen

·  Alle lessen die uiterlijk om 17. 00 uur zijn afgelopen gaan vooralsnog gewoon door, alle overige lessen die vanaf 17.00 uur starten komen de komende drie weken te vervallen.

·  De training voor de plusgroep (maandagavond) wordt verzet naar zaterdag van 13.00 uur. Zodra dit definitief is, krijgen de betreffende leden daar bericht over van de trainster.

·  De overige groepen op de zaterdag verschuiven daardoor een half uur. Hierover worden de betreffende leden nog nader bericht door Els.

·  De jaarlijkse traditie van Pietengym gaat helaas niet door. We overleggen nog met Sinterklaas hoe we dit gaan oplossen. De ouders/verzorgers van de jongste kinderen krijgen hierover nog een aparte mail. 

Badminton

·  De woensdagavond komt de komende drie weken geheel stil te liggen.

·  De RBB-competitie op woensdagvond ligt tot nader order ook stil.

·  De donderdagmorgen kan voorlopig nog gewoon doorgaan.

·  De competitietraining op zaterdagmorgen kan voorlopig nog gewoon doorgaan.

Volleybal

·  Volleybaltrainingen en -wedstrijden komen de komende drie weken stil te liggen.

Fier in beweging

·  De training van de donderdagavond komt voor de komende drie weken te vervallen.

·  De trainingen op woensdagmorgen en zaterdagmorgen gaan door. Op verzoek van leden en trainers worden die trainingen voorlopig buiten gegeven. Vertrek en aankomst bij de Boschwachter. Daar wordt na afloop ook (buiten) koffiegedronken.

·  De lessen op de woensdagmiddag in de Scharen gaan vooralsnog gewoon door.

·  De lessen op de donderdagmiddag gaan nog even niet door. Het probleem is dat er geen geschikte zaal is waar de drukte dusdanig beperkt is dat er met een goed gevoel kan worden gesport. Zodra hiervoor een oplossing is gevonden, zal de afdelingsleiding de betreffende leden nader berichten. De betreffende leden krijgen echter wél de mogelijkheid om hiervoor in de plaats op de woensdagmiddag mee te trainen. Er is plaats voor ongeveer 10 extra personen.


Deze maatregelen zijn in ieder geval tot 18 december van kracht. 

Alles bij elkaar heeft dit weer veel impact op de mogelijkheden om te sporten. Laten we er met elkaar proberen goed doorheen te komen. Wij wensen jullie voor de komende weken alle goeds en vooral gezondheid toe!