Contributie reglement

Contributie-inning geschiedt door middel van een automatische incasso. Mocht u hier geen gebruik van willen maken, dan wordt de contributie automatisch verhoogd met € 6,00 per afschrift. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt automatisch afgeschreven bij de eerste incasso.

Financiële ondersteuning 
Houders van een BredaPas van 18 jaar en ouder, kunnen via de gemeente jaarlijks een bijdrage aanvragen voor sport van € 75,-. Meer informatie vind u op de website van de Gemeente Breda.  

Ook voor jeugdleden zijn er mogelijkheden voor finaciële ondersteuning om te sporten. Dit gaat via het Jeugdsportfonds Breda. Kijk voor meer informatie op deze pagina. 

Contributie

Fier in beweging Contributie per kwartaal
Volwassenen 55+ € 48,00

 

Badminton Contributie per kwartaal
Volwassenen € 45,00
Dames overdag € 36,00

 

Gymnastiek/turnen jeugd Contributie per kwartaal
1 uur per week € 50,50
1,5 uur per week € 63,00
2 uur per week € 76,60
2,5 uur per week € 90,25
3 uur per week € 103,85

 

Volleybal Contributie per kwartaal
Dames € 60,00