Bestuur

SV Fier draait op de inzet van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met een warm hart voor de club. 

Voorzitter: Bas Smits - voorzitter@svfier.nl

Secretaris: Nicôle Bootsma secretariaat@svfier.nl

2e secretaris: Inge Spiekman

Penningmeester: Henk Snoeren - penningmeester@svfier.nl

2e Penningmeester : Vacant

Algemeen bestuurslid: Nathalie van de Vijver

Algemeen bestuurslid: Vacant


Bestuursondersteunend: 
Ledenadministratie: Vivian Kwee - ledenadministratie@svfier.nl