Over de club

Op 22 september 1953 werd de vereniging opgericht als R.K. Gymnastiekvereniging. Doordat het bij Fier draait om passie en plezier, zijn we uitgegroeid tot een grotere sportvereniging.

Wij bieden sportplezier voor jong en oud, voor ieder wat wils.

 

Zonder inzet van vrijwilligers kan S.V. Fier niet bestaan! Het bestuur is daarom blij met leden en ouders van jeugdleden die zich inzetten voor diverse zaken binnen de vereniging.

 

In het kader van een veilig sportklimaat heeft Fier een aantal omgangsregels en een gedragscode opgesteld waaraan iedereen zich binnen de vereniging dient te houden.

Omgangsregels

Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven.

Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect en behandelt.
Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen Fier en wat voor soort gedrag we niet willen.
Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem met respect.

Lees meer

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en pupillen binnen de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen zijn betrokkenheid en lichamelijk contact voorwaarden om te groeien. Maar er is wel een duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en kinderen die bij ons komen sporten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat begeleiders moeten doen om te zorgen voor een veilige sfeer om (seksueel) misbruik te voorkomen.

 

Wij vragen iedereen die bij ons vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met kinderen en jongeren (als technisch leiding, assistent, stagiair(e)of als bestuurslid) onderstaande gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze code zullen handelen.

Ook vragen wij alle technisch leiding om een geldig VOG te overhandigen.

Lees meer

Privacy

Foto's die gemaakt worden tijdens lessen en activiteiten worden geplaatst op de website. Voorafgaand aan activiteiten wordt er altijd op inschrijfformulieren aangegeven of u bezwaar heeft voor het maken van foto's en waar u terecht kunt. Wij willen er alles aan doen om de website en onze sociale media kanalen veilig en gezellig te houden. Hierbij hoort ook de verantwoording van privacy. Mocht u nu toch een foto treffen die u liever verwijderd heeft, kunt u dit aangeven bij de webmaster.