Inschrijven als nieuw lid

Wat leuk dat je bij FIER wilt blijven sporten!

!! Let op: momenteel is er een lange wachtlijst voor de turngroepen. Daarom nemen we géén nieuwe aanvragen voor proeflessen aan en is er tevens een 'stop' voor de wachtlijst !! 

Om nieuwe groepen op te kunnen starten zijn we dringend op zoek naar turntrainers. Weet u iemand of heeft u interesse? Laat het ons weten via secretariaat@svfier.nl.  


Bij volleybal, badminton en FIB kun je eerst een paar keer meedoen. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar de betreffende afdeling: volleybal@svfier.nl, badminton@svfier.nl en fierinbeweging@svfier.nl

Pas als je definitief lid wilt worden, vul je onderstaand formulier in. 
 
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
BadmintonCategorie*
Fier in BewegingCategorie*
TurnenCategorie*
VolleybalCategorie*
Vragen
Bondsnummer kan leeg gelaten worden indien niet bekend.
 
Indien keuze voor gym of turnen. Geef dan ook onderstaande velden in.
Locatie
Dag
Tijdstip
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SV Fier om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
SV Fier is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij SV Fier te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdcommissie
PR en communicatie
Organisatie (evenementen)
Anders, nl.
 
Verenigingshistorie
Lid geweest van een andere vereniging?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van SV Fier.
De statuten worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking