Lesrooster BodyFit & sport en spel

Gymzaal De Eerste Rith, Hovenierstraat 54, Princenhage

Dag

Tijd

Leeftijd

Wat

Wie

donderdag

19.30-20.30 uur

Volwassenen

BodyFit & sport en spel

Annouk Stegeman