Fier in Beweging

Volwassenen kunnen in Princenhage hun lenigheid en conditie op peil houden. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan allerlei (grond)oefeningen waarbij alle spieren van het lichaam aan bod komen. De lessen beginnen met een warming-up op muziek en daarna worden allerhande oefeningen gedaan, gericht op het versterken van de spieren en ten behoeve van een goede gezondheid. De lessen wordt afgesloten met een cooling-down.

Daar waar nodig zullen de docenten rekening houden met eventueel aanwezige beperkingen van de deelnemers. Het motto is, alles mag niets moet.

 

Contactpersoon:

Ineke Buijnsters: fierinbeweging@svfier.nl