Welkom

sv Fier is een omnivereniging die zich vooral richt op de recreatieve sporter in de wijken Princenhage, Boeimeer en Zandberg. Door ruim 400 leden worden de sporten badminton, turnen/gymnastiek en volleybal beoefend. Plezier in bewegen staat bij ons voorop! Voor wie wil bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de recreatieve competitie van de desbetreffende tak van sport. Sporters die verder willen en kunnen dan recreatief niveau, informeren we over sportverenigingen in Breda die de mogelijkheid om verder te groeien in hun sport wel aanbieden.

Het bestuur van Fier heeft als doel een gezellige en veilige vereniging te zijn voor àlle leden. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen hebben we een aantal omgangsregels en een gedragscode opgesteld waaraan iedereen zich binnen de vereniging dient te houden. Deze regels vindt u verderop deze site onder het kopje “informatie”.

Zonder inzet van vrijwilligers kan sv Fier niet bestaan! Het bestuur is daarom blij met leden en ouders van jeugdleden die zich inzetten voor diverse zaken binnen de vereniging. Om een constant aanbod van vrijwilligers te behouden, vragen we alle nieuwe leden (of ouders van jeugdleden) om bij het inschrijfformulier aan te geven op welke wijze zij zich voor de vereniging zouden kunnen inzetten.

Iedere afdeling heeft een eigen stukje op deze site, zodat u per sport kunt vinden waar en wanneer er getraind wordt, wie de trainingen verzorgt, mailadressen van leiding en werkgroepleden.
Verder kunt u er foto’s, wedstrijdverslagen en andere wetenswaardigheden vinden.
Voor vragen kunt u altijd een berichtje sturen naar ons  secretariaat.
Voor schriftelijke correspondentie kunt u gebruik maken van Postbus 9544, 4801 LM Breda

Hoe kunt u lid worden van onze vereniging?

Meer zien? Kijk dan op   bezoek onze FB site 

Graag willen wij ook uw aandacht voor twee nieuwe fondsen in de gemeente Breda:
nl.  Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Voor meer informatie klik